Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení zákazníci,
v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, Vás chceme informovat o zabezpečení a ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti RUDETA s.r.o. www.rudeta.cz.

Zpracování osobních údajů:

Za účelem vyřízení a odeslání objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením objednávky (smlouvy) se nevyžaduje souhlas osoby.

V případě  udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude společnost RUDETA s.r.o. výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné objednávky - kupní smlouvy.

Za účelem vyřízení a odeslání objednávky přes registraci a zřízení osobního účtu zákazníka zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
Registrace a zřízení osobního účtu zákazníka slouží pro rychlejší a pohodlnější nákup na e-shopu firmy RUDETA s.r.o..

Vytvoření registrace a osobního účtu na www.rudeta.cz je dobrovolný a máte možnost po přihlášení svůj osobní účet kdykoliv smazat nebo o smazání požádat v emailu zaslaném na e-mailovou adresu obchod@rudeta.cz.
V případě neudělení souhlasu bude Váš osobní účet a registrace s veškerými údaji po vyřízení objednávky a zaslání zboží vymazány.

V souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:

Společnost RUDETA s.r.o zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých dotazů a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku.
Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti RUDETA s.r.o.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Osobní údaje společnost RUDETA s.r.o zpracovává sama, v případě, kdy je objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, předává je dopravní společnosti Geis nebo Toptrans.
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu provozovatelé našich IT systémů:
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00  Brno,IČ: 41600681,DIČ: CZ41600681

SOTE , ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polsko

Poučení o Vašich právech

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:
požadovat přístup k osobním údajům,
na opravu osobních údajů nebo na jejich výmaz,
na omezení zpracování osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů,
podat stížnost u dozorového úřadu
máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na e-mailovou adresu obchod@rudeta.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018